When:
Tuesday, May 21, 2024 6:00p -
7:00p

Where:
Mattapan Branch of the Boston Public Library
1350 Blue Hill Ave
Mattapan, MA 02126

EventScheduled OfflineEventAttendanceMode

Admission:
FREE

Hosted by:
joyraft.host68280 Amy Loustau

Categories:
Kid Friendly, Rainy Day Ideas

Event website:
https://bpl.bibliocommons.com/events/6621688b2038232f00835dea

Krik? Krak?

Sa yo se mo tradisyonèl pou kòmanse tire kont (aloral) an Ayiti. Lè yon moun pare pou l rakonte

yon istwa, yo pral di "krik?", epi odyans lan ap reponn "krak!". Selebre tradisyon ayisyen sa a ak

de (2) evènman eksepsyonèl ki mete an vedèt Charlot Lucien, yon naratè ayisyen lokal.

Ayiti, Nan Tan Lontan (An kreyòl ayisyen)

Naratè Charlot Lucien pral rakonte istwa sou peyi kote l te fèt la, Ayiti, an kreyòl.

Mattapan Branch Library | 1350 Blue Hill Ave. | Mattapan | MA 02126

Dat: Madi 21 me 2024

Lè: 6:00pm - 7:00pm

Adapte a moun tout laj. Enskripsyon pa nesesè. Pou plis enfòmasyon, tanpri

kontakte Kathy Keleher nan [email protected] oubyen nan 617-298-9218.

Haiti, nan tan lontan (an anglè)

Naratè Charlot Lucien pral rakonte istwa sou peyi kote l te fèt la, Ayiti, an kreyòl.

Roslindale Branch Library | 4246 Washington St. | Roslindale | MA 02131

Dat: Samdi 25 me 2024

Lè: 3:00pm - 4:00pm

Adapte a moun tout laj. Enskripsyon pa nesesè. Pou plis

enfòmasyon, tanpri kontakte Celeste Bocchicchio-Chaudhri

nan [email protected] oubyen 617-323-2343.

Evènman sa a aksesib pou moun ki gen andikap. Pou mande yon

aranjman pou andikap ak/oubyen sèvis entèpretasyon nan lokal la,

tanpri kontakte manm estaf BPL pou pita nan dat 7 me, 2024

Tanpri ban nou omwen de semèn pou n fè amenajman yo.

Share this event

Add to:

Reddit
05/21/2024 18:00:00 05/21/2024 19:00:00 America/New_York Ayiti, nan tan lontan / Haiti, Once Upon a Time <p><strong>Krik?&nbsp;Krak?</strong></p><p>Sa yo se mo tradisyonèl pou kòmanse tire kont (aloral) an Ayiti. Lè yon moun pare pou l rakonte</p><p>yon istwa, yo pral di "krik?", epi odyans lan ap rep... Mattapan Branch of the Boston Public Library, Mattapan, MA 02126 false MM/DD/YYYY

Sponsored events